Uit de literatuur:  “Spoor/Verkade/Visser achten erkenning van een auteursrecht op een enkel woord niet ondenkbaar. Het zal volgens hen dan wel moeten gaan om “een origineel neologisme“.

Is de naam Frikanburger een origineel neologisme? Ten tijde van het bedenken bestond de samentrekking in deze vorm in het geheel niet (0 hits in Google), nieuwheid staat dus niet ter discussie. Bovendien laten de (ook kritische) reacties op Higherlevel zien dat de naam goed bedacht was en dus ook in die zin origineel is.

Een deelnemer: “Als idee en naam lijkt het haast een inkoppertje en dan is een idee vaak op z’n sterkst.” Een andere deelnemer spreekt van: “een briljant product”. Weer een ander: ”Zulke sterke namen besparen tonnen met geld, omdat je gewoon meteen weet wat het is.”  En nog iemand: “Nou, aan mij zal je in ieder geval een klant hebben, ik vind het briljant! De symbiose van een verzorgd broodje en een frikandel is eigenlijk precies wat nog ontbrak in het snack-spectrum in Nederland”

Frikanburger was en is dus geheel origineel op diverse vlakken, ook volgens vele medeondernemers, en geheel nieuw. Met andere woorden: Wij zijn absoluut overtuigd dat Frikanburger een origineel neologisme is.

Zoals bekend mag worden verondersteld moet om voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking te komen, een werk, een eigen oorspronkelijk karakter hebben en het persoonlijk stempel van de maker dragen. Dat is met name het geval als uit een aantal mogelijkheden juist een bepaalde creatieve keuze kan worden (en is) gemaakt.  De bedenker had in dit geval ook Burgandel, Friburger, Frikanschijf, Delburger of iets dergelijks kunnen verzinnen. De specifieke naam Frikanburger heeft dus een eigen karakter. Frikanburger draagt ook het  “stempel van de maker”.  Er moet dan volgens vaste rechtspraak sprake zijn van menselijke arbeid. Het bedenken van een nieuw product met een bepaalde (merk)naam (de schoolopdracht die zoon in 2009 kreeg) is per definitie het resultaat van menselijke arbeid.

Neem contact op met ons voor de mogelijkheden.

ing. JAM (Hans) van Nijnatten 06 256 58 946.